Wie zijn wij?

Je werkt binnen de afdeling Staf van het cluster Omgeving & Recht van onze gemeente. Een cluster waar we met ongeveer 160 medewerkers verdeeld over vijf afdelingen samen verantwoordelijk zijn voor de beoordeling, verlening of afwijzing en handhaving van omgevingsvergunningen. Ons doel is om vergunningaanvragen zo zorgvuldig mogelijk binnen het bestemmingsplan te beoordelen en tegelijkertijd te zorgen voor een klantvriendelijke en prettige afhandeling. Ons cluster is flink in beweging. Onder meer vanwege de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt. We werken aan de verdere verbetering van onze processen en dienstverlening waarbij een goede relatie met inwoners, organisaties en ondernemers centraal staat. Onze ambitie: concreet bijdragen aan een fijne leef- en woonomgeving en een aantrekkelijke stad.

De afdeling Staf ondersteunt het cluster. Dit doen we met een team van ongeveer 23 collega’s, iedere medewerker met zijn of haar eigen rol in de ondersteuning. Met jou erbij werken er binnen onze afdeling drie projectmanagers omgevingsrecht. We gaan op een open en informele manier met elkaar om in een goede sfeer. Je hebt bij ons veel ruimte voor je eigen inbreng. Flexibiliteit in het werk vinden we belangrijk en elkaar waar nodig helpen is voor ons vanzelfsprekend.

Wie zoeken we?

Een vergunningaanvraag voor de aanleg van vijftien hectare zonnepanelen in het veld. De uitbreiding van een bedrijfspand die mogelijk schuurt met het bestemmingsplan. Een agrariër met plannen om zijn bedrijfsvoering ingrijpend te wijzigen met directe consequenties voor de omwonenden. De complexe en dynamische herbestemming van een vliegveldterrein. Of een nieuw beeldkwaliteitsplan voor terrassen in de binnenstad.  Zomaar een paar voorbeelden van de heel diverse vraagstukken die voor jou als projectmanager omgevingsrecht dagelijkse kost zijn. Jij bent het eerste aanspreekpunt en de deskundig adviseur binnen de gemeente voor aanvragers of indieners van meer complexe of politiek gevoelige omgevingsvergunningen, bestemmingsplanverzoeken en voor andere complexe vraagstukken binnen het werkveld bestemmen – vergunnen – toezicht en handhaving. Je begeleidt aanvragen en verzoeken van begin tot eind en ook na de afwijzing of toekenning van een vergunning blijf je vanuit je brede rol in beeld. In deze rol ben je ook een belangrijke schakel als het gaat om bestemmingsplannen en toezicht en handhaving.

In je functie heb je vaak persoonlijk, intensief en langdurig contact met aanvragers van vergunningen. Je legt de procedure uit, helpt de aanvragers op weg binnen de gemeentelijke organisatie en vanuit je inhoudelijke kennis geef je advies over de mogelijke haken en ogen van de aanvraag. Zijn er meerdere partijen betrokken met soms tegenstrijdige belangen? Jij gaat met hen in gesprek en probeert de betrokkenen vanuit wederzijds begrip te verbinden.

Binnen onze gemeentelijke organisatie ben je de smeerolie tussen de verschillende afdelingen die in de vergunningaanvraag een rol hebben. Je betrekt de benodigde expertises, stemt intern af en je zorgt zo dat processen zo soepel en snel mogelijk verlopen. Zorgvuldigheid vanuit geldende wet- en regelgeving staat daarbij voorop, maar je verliest ook nooit het belang van de aanvrager uit het oog. Is er een beslissing genomen op een vergunningaanvraag? Jij geeft de aanvrager een toelichting. Bij een positief besluit natuurlijk altijd een prettig gesprek, bij een negatieve beslissing leg je de afwegingen van de gemeente uit en zet je je overtuigingskracht in om begrip te creëren voor het besluit.

Een functie waarin je echt het verschil maakt voor onze inwoners, en de klantgerichtheid van onze gemeente concreet een gezicht geeft.

Hoe verloopt een gemiddelde werkdag?  Lees erover via deze link: https://www.enschede.nl/de-werkdag-van-omgevingsmanager-milou-geurts

Wat vragen wij van je?

Je bent een doortastende, klantgerichte en verbindende expert op jouw gebied. Inhoudelijk ben je sterk, daarnaast heb je ook de vaardigheden om met veel verschillende partijen te schakelen en samen te werken, mensen op een prettige en innemende manier te begeleiden en goed om te gaan met vraagstukken waarbij sprake is van (politieke) gevoeligheden. Niet voor niets kun je situaties snel doorgronden, ben je creatief in je oplossingen en kun je waar nodig zelfstandig beslissingen nemen.

Verder heb je:

 • Minimaal hbo-niveau in een juridische dan wel technische richting of je hebt ervaring in bijvoorbeeld een vergelijkbare functie bij een gemeente of in een relevante rol bij een adviesbureau.
 • Aantoonbare kennis van de keten van bestemmingsplannen, (omgevings)vergunningen en van handhaving op dit vlak.
 • Aantoonbare ervaring in het aansturen van processen en met het behalen van versnellingen hierin.

Wat bieden we?

Natuurlijk is dit een uitdagende functie waarin je directe impact hebt op de kwaliteit van de relatie tussen particulieren, organisaties, ondernemers en de gemeente Enschede. Als je nu solliciteert, wacht je een brede, afwisselende en verantwoordelijke baan, waarin je een actieve bijdrage levert aan een bruisende, inclusieve stad en aan een goede samenwerking in de regio. Je kunt het volgende van ons verwachten:

 • Een aantrekkelijk salaris in schaal 11, afhankelijk van je opleiding en ervaring tussen € 3.561,- en € 5.169,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een werkweek van 32-36 uur met flexibele werktijden in een hybride werkomgeving.
 • 22 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Ook heb je de mogelijkheid om verlofdagen te (ver)kopen binnen je individueel keuzebudget (IKB).
 • We helpen je als je voor je werk bij ons moet reizen. De gemeente Enschede staat voor duurzaam deelvervoer. Voor zakelijke kilometers stimuleren we reizen met het openbaar vervoer. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een NS Businesscard. Ook bieden we je de mogelijkheid om een (elektrische) fiets of auto te lenen. Wij vergoeden geen reiskosten, maar het is wel mogelijk om je IKB op een fiscaal aantrekkelijke manier voor je woon-werkverkeer te gebruiken.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je voor verschillende zaken kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld opleidingen op maat volgen bij onze eigen Enschedese School of bij de Twentse School waarmee we samenwerken.
 • Goede carrièrekansen met doorgroeimogelijkheden naar andere functies binnen de gemeente Enschede.
 • De arbeidsovereenkomst is voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging of omzetting naar een vast dienstverband.
 • Op deze functie zijn de Cao Gemeenten en Aanvullende Arbeidsvoorwaarden Enschede van toepassing.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Enza Campisi, afdelingshoofd, via telefoonnummer: 06-51018671. 

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Enza Campisi

06-51018671 Stuur een email