Wie zijn wij?

De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. De Losserse samenleving
kent een zeer sterk verenigingsleven en heeft veel te bieden op gebied van recreatie, natuur en landschap. De gemeente Losser heeft ruim 22.500 inwoners en bestaat uit vijf fraaie woonkernen verslingerd aan de Dinkel in het Twentse landschap. Door de ligging aan de A1 is de gemeente goed en snel te bereiken. 

Bij de gemeente Losser werk je samen met en voor de samenleving. Ons uitgangspunt is daarbij dat de samenleving als eerste aan zet is (eigen kracht) en wij dat als gemeente faciliteren. Wij werken vanuit
de bedoeling, wat betekent dat de vraag van de burger of ondernemer centraal staat en niet de regel.
Je zorgt er samen met jouw collega’s voor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn richting onze inwoners. Onze kernwaarden zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid, flexibel en verbonden. We zoeken collega’s die oog en oor hebben voor de maatschappij en voor elkaar, en voor wie deze kernwoorden een uitdaging zijn.

We hebben in 2019 2 sterren gescoord bij het keurmerk Beste werkgever 2019-2020, deze score is door onze medewerkers aan ons gegeven. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat onze medewerkers erg trots zijn op hun werk en elkaar. Kijk hiervoor op de website Beste Werkgever | Wie zijn het?
 

Wie zoeken we?

Als medewerker contractmanagement draag je bij aan (de kwaliteit, doelen en uitvoering van) het gemeentelijke primaire proces, ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en het leerlingenvervoer. Dit doe je door ondersteunende diensten in te kopen bij, en 
(efficiency) afspraken te maken met, leveranciers in het sociaal domein, waaronder zorgaanbieders, vervoerders, hulpmiddelenleveranciers en medisch adviseurs. Door actief contract- en leveranciersmanagement probeer je meer grip te krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening van de contracterende partij, en de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners. Je bent een verbinder tussen aanbieder en consulent, vanuit gemeentelijk perspectief werken we als 1 team. Verder participeer je actief in de regio.

Wat ga je doen in deze boeiende functie?
In deze functie ga je bezig met onder andere de volgende taken:

 • Opstellen (daar waar dit niet reeds regionaal wordt opgepakt), evalueren, onderhandelen en uitvoeren van contracten;
 • Opstellen, onderhandelen over, evalueren en managen van, individuele, op de cliënt afgestemde, contracten met zorgaanbieders op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en het leerlingenvervoer;
 • Adviseren van het management en bestuur over het contractmanagement, het zorglandschap en het besluit over de verlenging en aanbesteding van contracten;
 • (jaarlijkse) Prijsafspraken maken met (potentiële) contractpartijen, daar waar dit niet regionaal is belegd;
 • Bewaken van, en sturen op, de levering van de (kwaliteit van) diensten en nakoming van afspraken;
 • Elimineren en reduceren van gebreken, hiaten, onduidelijkheden en verschil van interpretatie tussen de medewerkers van de gemeente en de gecontracteerde partij;
 • Signaleren van, en (i.s.m. de toezichthouder) onderzoek instellen naar onregelmatigheden bij gecontracteerde partijen op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit;
 • Het (laten) implementeren van (gewijzigde) contractafspraken binnen het primair proces van de gemeentelijke organisatie.
 • Toezicht (laten) houden op sluiting, verlenging of hernieuwing van contracten;
 • Het aanspreekpunt zijn van de gemeentelijke organisatie dienen met betrekking tot de (uitvoering van de) contracten, voor collega’s, management, bestuurders, en de regionale contractmanagers, andere Twentse gemeenten en gecontracteerde partijen. Het is de bedoeling dat je de andere collega’s zoals de consulenten ontzorgt in het proces van het opstellen van contracten;
 • Contacten en relaties onderhouden met gecontracteerde en potentiële contractpartijen, onder andere middels het afleggen van bedrijfsbezoeken en telefonische contacten.
 • Adviseren van lokale en regionale inkopers over het wel of niet starten van een aanbesteding met betrekking de dossiers Wmo, Jeugdwet en leerlingenvervoer.
 • Signaleren van mogelijkheden om betere inkoopcondities te realiseren en kosten terug te dringen, dan wel ‘meer waarde voor het hetzelfde geld’ te realiseren.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk.
 • Creëren van verbinding tussen en optimale afstemming met regiogemeenten.

Wat vragen wij van je?

• Je hebt HBO werk- en denkniveau;

 • Je hebt ruime kennis en ervaring op het terrein van contractmanagement (bij voorkeur Wmo, Jeugdwet en leerlingenvervoer);
 • Je kent de wet- en regelgeving over Wmo, Jeugdwet en leerlingenvervoer;
 • Je bent sterk in het naleven van afspraken en processen, weet deze te verbeteren en anderen te motiveren zich eraan te houden;
 • Je kunt je goed schriftelijk en mondeling uitdrukken; je weet je boodschap helder over te brengen;
 • Je kunt goed “schakelen” tussen de verschillende werkzaamheden en tussen diverse disciplines;
 • Je bent in staat om vanuit een helicopterview de zaak te overzien en weet wat er speelt op de werkvloer en bent in staat om binnenkomende signalen te prioriteren;
 • Je staat stevig in je schoenen en weet hoe je een conflict moet voorkomen en/of hanteren;
 • Je bent een spin in web die de verschillende partijen verbind met elkaar;
 • Je bent oplossingsgericht, sterk in analyseren, bent empathisch en overtuigend, werkt planmatig en rapporteert kernachtig en zakelijk;
 • Je bent stressbestendig, houdt overzicht en vindt het leuk om in een team te werken.

Wat bieden we?

De functie is voor 36 uur per week en je krijgt een tijdelijk contract voor 1 jaar. Bij goed functioneren kan dat een vast dienstverband worden.
Je krijgt een salaris tussen de € 2.973,- en € 4.494,- (schaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek; de inpassing is afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring. Vooralsnog kun je, onder voorwaarden, na verloop van tijd de uitloopschaal bereiken.
Daarnaast krijg je een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05%. Je mag zelf weten wat je hiermee doet, bijvoorbeeld meer salaris, meer vrije dagen of een opleiding. De cao Gemeenten en de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden Gemeente Losser (AAGL) zijn op deze functie van toepassing.
 

Meer informatie?

Je kunt reageren tot en met 30 november 2021. De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 10 december 2021.

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Ellen Liefaard (06-12624415), teamleider bedrijfsbureau.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Ellen Liefaard - Gerberink

Teamleider
06-12624415 Stuur een email