Almelo borrelt en bruist. Het is een vitale stad die steeds meer te bieden heeft. Als gemeente dragen we daaraan graag bij. Wij zijn er voor die 70.000 inwoners en 5000 bedrijven in onze stad. Daarin verschuift onze rol: we gaan minder werken vanuit ‘de regie bij de gemeente’ en meer overlaten aan de stad. Dat vraagt van onze medewerkers dat ze vaker achter hun bureau vandaan komen, de verbinding zoeken, luisteren en de juiste rol kiezen. We gaan van binnen naar buiten, van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Aan die ontwikkeling kun jij helpen vormgeven.

Aan (bouw)plannen en initiatieven is in Almelo geen gebrek. Alleen al in 2020 kwamen er meer dan 600 vergunningaanvragen binnen op het gebied van bouwen, het gebruik van vastgoed en de openbare ruimte. Achter al die aanvragen zitten ideeën van mensen die aandacht en zorgvuldige, heldere feedback verdienen. Dit is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van het team Vergunningverlening en Naleving.

Het team telt ruim 30 medewerkers en houdt zich behalve met vergunningverlening bezig met informatieverstrekking, toezicht en handhaving in het domein bouwen en wonen. Ook de centrale registratie en het archief zijn in het team ondergebracht. Aan jou de taak om hieraan leiding te geven op een manier die de koers die de gemeente is ingeslagen, ondersteunt en aanjaagt. Dus inspirerend, coachend, verbindend en met veel aandacht voor de verdere professionalisering van het team.

Als manager Vergunningverlening en Naleving bouw je samen met je medewerkers aan een werkcultuur waarin ruimte is voor lef en plezier. Een cultuur waarin mensen zich gewaardeerd en veilig voelen, elkaar open feedback geven, resultaatgericht werken en verantwoordelijkheid nemen. Daarmee bereik je dat je team ook naar buiten uitstraalt: wij zijn nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, denken mee met initiatieven en werken op basis van vertrouwen.

Wat breng je mee?

Je hebt gevoel voor organisatie- en politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen. Je weet hoe de hazen lopen bij kleine(re) en grote bouwprojecten en bent thuis in de inhoud, zonder je te verliezen in details. Je bent een natuurlijke netwerker, werkt graag samen en bent een inspirator voor je team.

Op onze checklist staan verder:

-          Een relevant WO-diploma zoals bouwkunde of bestuurskunde (of hts bouwkunde-plus);

-          Relevante werkervaring in een sturende functie in het fysiek domein bij een gemeente;

-          Ervaring in bestuursadvisering, bij voorkeur op het gebied van Vergunningverlening en Naleving;

-          Inzicht in en ervaring met gemeentelijke bedrijfsvoering en processen.

Wat bieden we jou?

-          Almelo! Een mooie, plezierige plek om te werken en te wonen;

-          Een interessante functie op het snijvlak van inhoud en management;

-          Een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd;

-          Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (HR21-profiel tactisch leidinggevende II – salarisschaal 12 (max. € 5.872).

Meer weten of meteen solliciteren?

Je kunt voor meer informatie over de functie bellen met Gerben van der Tang (06-48430767). Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Irene Kerkhof (06-50008130). 

Sollicitatieprocedure