Wat ga je doen?

Als Leerplichtambtenaar onderzoek je wat de oorzaken van het schoolverzuim zijn en schakel je eventuele hulp in van andere organisaties, gericht op het oplossen van de problematiek die het schoolbezoek in de weg staan. De Leerplichtambtenaar heeft in eerste instantie een maatschappelijke zorgtaak (werken via de MAS, methodische aanpak schoolverzuim) en kan daarnaast handhavend optreden. Elke leerling is anders en daarom moet jij maatwerk kunnen bieden.
Vanuit je functie ben je werkzaam vanuit het gemeentehuis, vanuit huis of vanuit school. Op de scholen sluit je bijvoorbeeld aan bij een SOT of ZAT of je houdt preventieve verzuimspreekuren op het Voortgezet Onderwijs. Als Leerplichtambtenaar is het jouw taak om schoolverzuim te bestrijden, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten van kinderen en jongeren te voorkomen. Jij zorgt ervoor dat kinderen en jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken zodat zij uiteindelijk met voldoende kennis de arbeidsmarkt kunnen betreden om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.
Je voert gesprekken met ouders, jongeren en externe ketenpartners over verzuim. Je onderzoekt wat de oorzaken zijn van het schoolverzuim en kijkt samen met de leerling, ouders en ketenpartners naar een passende oplossing. Belangrijk hierin is samenwerking met je collega leerplichtambtenaar binnen de gemeente, de consulent leerlingenvervoer, de jeugdconsulenten, het RMC, de collega leerplichtambtenaren in de regio en vele anderen.

De belangrijkste werkdagen zijn dinsdag en donderdag i.v.m. SOT/ZAT overleggen. Op andere dagen kunnen ook overleggen zijn, waarbij we graag met jou bekijken hier flexibel in te opereren.

Wat neem je mee?
• Een relevante opleiding op HBO niveau.
• Ervaring als leerplichtambtenaar.
• Een diploma vakopleiding leerplichtambtenaar (is een pré).
• Een BOA onderwijs (domein 3) bevoegdheid (is een pré).
• Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
• Je bent proactief, initiatiefrijk, zelfstandig en hebt overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Ook kun je tactvol optreden.

Waar kun je op rekenen?
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Het bruto maandsalaris bedraagt tussen de € 2.484,- (aanloopschaal 8) en € 4.048,- (functieschaal 9) op fulltimebasis (36 uur per week). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Daarnaast ontvang je jaarlijks 17,05% Individueel Keuzebudget en stellen we een laptop en een mobiele telefoon ter beschikking.

Wij werken (veelal) digitaal en daar waar het werk is; vanuit huis of op kantoor. Dit betekent ook dat er ruimte is voor flexibele werktijden en daarmee voor een goede werk – privé balans.

Daarnaast word je onderdeel van een gemotiveerd team met enthousiaste mensen waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en ideeën. Je gaat werken binnen een gemeentelijke organisatie die volop in ontwikkeling is met korte lijnen en een informele cultuur. Je krijgt daarnaast de ruimte om je eigen ontwikkeling vorm te geven.

Wil je meer weten?
Kijk eens op onze website (https://www.twenterand.nl/organisatie) voor meer informatie over het werken in onze gemeentelijke organisatie. Wil je meer weten over de functie, neem dan gerust contact op met Hanneke van Geffen, teamleider Jeugd en Wmo, telefoonnummer 0546 840578 (tot 22 juli 2021). Vanaf deze datum kun je contact opnemen met Adelbert Aveskamp, manager Samenleving, telefoonnummer 0546 840751. Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met het cluster P&O, telefoonnummer 0546 840840 .

Ligt hier voor jou een uitdaging?
Maak dan je enthousiasme kenbaar en upload je CV en motivatiebrief waarin je ingaat op jouw kwaliteiten in relatie tot de functie uiterlijk 15 augustus 2021.

De kennismakingsgesprekken zijn gepland op 26 augustus 2021, online via Microsoft Teams.

Voordat je bij ons aan de slag gaat moet je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Werving vindt gelijktijdig in- en extern plaats waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

Sollicitatieprocedure