Word jij juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij ons?

32 uur per week

 

Almelo, daar doe je het voor!

Almelo heeft ruim 70.000 inwoners en er zijn zo’n 5000 bedrijven. Daar doen we het voor! Doe je mee? Almelo is een stad waar je fijn woont, werkt en recreëert. Met ruimte, groen, prima voorzieningen en oog voor elkaar. Met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de waterboulevard. Almelo heeft steeds meer te bieden en daar zorgen inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente samen voor. Dat maakt Almelo tot een vitale stad waar bewoners centraal staan. Heb je als bewoner een goed idee? Dan kun je dat uitvoeren. Als gemeente helpen we graag om initiatieven verder te brengen of te versnellen. Onze strategische politieke opgaven voeren we uit in programma’s, zo veel mogelijk samen met de stad. We zijn met onze dienstverlening dichtbij: via de wijkregisseurs, sociale wijkteams verspreid over de stad en goed georganiseerde publieksdiensten. Enige nuance is op zijn plaats: we zijn een eind op weg, maar er kan nog wel een tandje bij. Ons ontwikkel- en organisatieplan “Voor Stad en Resultaat” uit 2018 is de basis. Daarin is de kern dat we minder werken vanuit ‘de regie bij de gemeente’ en meer overlaten aan de stad. En daar hoort voor onze medewerkers een andere manier van werken, houding en gedrag bij. Meer contact met de stad, luisteren en de juiste rol kiezen. Je ziet daarbij onze kernwaarden terug: we zijn nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, denken mee met initiatieven en werken op basis van vertrouwen.

 

Concernzaken

Concernzaken is naast bedrijfsvoering één van de twee ondersteunende eenheden van de gemeente Almelo. In concernzaken verenigen Control & Audit, bestuursadvisering en beleidscoördinatie, communicatie en veiligheid de krachten om de organisatie, het bestuur en de raad op een zo effectief mogelijke manier te faciliteren, zodat zij op basis van inzicht en overzicht bewust keuzes kunnen maken. In 2020 is hiertoe de visie op een voorspelbare en wendbare organisatie ontwikkeld waarin samenwerken, focus, informatie en wendbaarheid centraal staan. Momenteel implementeren we deze visie waarbij alle gremia zijn betrokken (ambtelijke organisatie, college en raad).

 

Team Veiligheid

Het team Veiligheid werkt rechtstreeks voor de stad en faciliteert het bestuurlijk proces. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in het dagelijks werk. Het team Veiligheid wil resultaten boeken door samenwerking, door denken en doen met elkaar te verbinden, door oog te hebben voor de effecten in de samenleving van de aanpak. En door het stadsbestuur effectief te ondersteunen. We zetten ons in om de criminaliteit te verminderen, de onveiligheidsgevoelens bij burgers te verbeteren en incidenten, ordeverstoringen en crises te voorkomen en bestrijden. Bij het team Veiligheid werken ruim 25 medewerkers in verschillende functies zoals juristen, adviseurs, BOA’s, en medewerkers bijzondere wetten. Ambitie, aanpakken en doen zijn de kenmerkende eigenschappen van het team. Verder is er een informele sfeer waar collega’s in een hecht teamverband werken.

 

Wat ga je doen voor Almelo?

Als juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid adviseer je de burgemeester, ontwikkel je beleid en voer je het beleid samen met collega’s uit. Je kent de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester en bent in staat juridisch advies te geven over ingewikkelde en urgente juridische vraagstukken. Je bent gesprekspartner rondom complexe thema’s voor interne en externe collega’s.

 

Concreter:

 • Je adviseert de burgemeester over (acute) openbare ordeverstoringen en de inzet van het juridisch instrumentarium. Denk hierbij aan gebiedsverboden, demonstraties, de inzet van noodbevoegdheden, APV, nieuwe relevante wet- en regelgeving;
 • Je beoordeelt bestuurlijke rapportages van politie en adviseert de burgemeester hierover;
 • Je stelt bij het treffen van bestuurlijke maatregelen de primaire besluiten op en zorgt dat besluiten op een correcte wijze genomen en afgewikkeld worden. Je bewaakt daarbij het gehele proces, adviseert over nieuwe regelgeving- en relevante jurisprudentie en doet zo nodig voorstellen tot bijstelling beleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor het totale juridische proces bij veiligheidskwesties.;
 • Je draagt namens gemeente Almelo bij aan de regionale ambtelijke aanpak van ondermijning;
 • Je behandelt Wob-verzoeken voor het team Veiligheid;
 • Je stemt effectuering van besluiten af met het team BOA’s en eventuele woordvoering en publiciteit met team Communicatie;
 • Je hebt oog voor (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar concrete (beleid)voorstellen en adviezen aan het bestuur.

Op onze checklist staat verder:

 • Een afgeronde opleiding Nederlands recht op wo-niveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Een gesprekspartner op niveau met vakinhoudelijke juridische kennis en expertise van het werkveld;
 • Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en inzicht in politiek-bestuurlijke en organisatorische verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigen;
 • Communicatief en schriftelijk sterk en toegankelijk;
  • Goed kunnen presteren onder tijdsdruk en in een hectische omgeving zonder de politiek-bestuurlijke belangen uit het oog te verliezen;
  • Een gezonde dosis durf en lef.

  Wat hebben wij te bieden?

 

 • Almelo! Een prima plek om te wonen en te werken;
 • Een mooie werkplek in een dynamische omgeving en leuke collega’s;
 • Mooie arbeidsvoorwaarden: het HR21 profielen van deze functie is medewerker ontwikkeling II. De functie is gewaardeerd op salarisschaal 11, dat betekent een maximum salaris van €5.169 (salarisschaal per 1 oktober 2020).
 • Een vacature voor een jaar met uitzicht op vast.

 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 Meer weten?

Je kunt voor antwoorden op inhoudelijke vragen bellen met Hatice Kucukbal (06-28556962).

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Dan helpt Irene Kerkhof (06-50008130) je graag verder.

Pas je in dit plaatje? Dan kun je je interesse voor deze vacature kenbaar maken door uiterlijk 15 augustus 2021 te reageren via de sollicitatiebutton.

 

Sollicitatieprocedure