Wie ben jij?
Jij staat midden in de samenleving, je bent enthousiast en ondernemend en laat je positief leiden door je nieuwsgierigheid. Je vindt het leuk om uitdagingen aan te pakken en dit doe je met creativiteit en lef. Werkzaamheden als vergaderen, netwerken, schrijven en evalueren zijn voor jou bekend terrein. Piekdrukte in het werk brengt jou door je stressbestendigheid niet van de wijs.

Jij voelt je verantwoordelijk voor jouw werkzaamheden en je loopbaan. Je neemt die verantwoordelijkheid door betrokken en resultaatgericht te werken. Dat jouw werkveld continu in beweging is, geeft jou energie om ook jezelf te blijven ontwikkelen.

Wat ga jij doen?

 • Je draagt zorg voor de beleidsadvisering aan gemeenteraad, college, portefeuillehouder, teamcoach en ambtelijke organisatie op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
 • Je redigeert belastingvoorstellen en belastingverordeningen en zorgt dat de verordeningen correct aansluiten bij het beleid en de wet- en regelgeving.
 • Je signaleert, analyseert en adviseert over ontwikkelingen op belastinggebied. Zo nodig breng je hierover advies uit en pas je het onderliggend beleid aan.
 • Je behandelt je (complexe) bezwaar- en beroepschriften van de gemeentelijke belastingen en beschikkingen Wet WOZ en je vertegenwoordigt de gemeenten bij de Rechtbank, het Gerechtshof en in cassatie bij de Hoge Raad.
 • Je stelt ten behoeve van de begroting en het jaarverslag de paragrafen lokale heffingen op.
 • Je levert tijdig de gegevens in het kader van de perspectiefnota, begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages en budgetwijzigingen op.
 • Je ondersteunt bij de herwaardering.
 • Je onderhoudt de contacten met de waarderingskamer en andere externe bureaus.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in interne en externe overleggen over belastingen.
 • Je bent gericht op samenwerking en draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied.
 • Je neemt standpunten in op basis van toepasselijke wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie.
 • Je neemt deel aan interne projectgroepen en werkgroepen.
 • Jij zorgt ervoor dat iedereen zich aan het beleid houdt.

Wat heb jij?

 • Je beschikt over (minimaal) Hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt een vakgerichte, juridische of financiële opleiding afgerond.
 • Je hebt meerdere jaren werkervaring op het gemeentelijke fiscale terrein.
 • Je hebt een meer dan gemiddelde (parate) kennis van alle lokale belastingen en de Wet WOZ.
 • Je kunt snel schakelen en bent proactief in het bedenken en aandragen van oplossingen.
 • Je hebt een dienstverlenende instelling en je kunt je makkelijk aanpassen aan diverse omstandigheden.
 • Je communiceert en adviseert helder naar interne en externe partijen, waarbij het zoeken naar kansen en mogelijkheden centraal staat.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en bent in staat zorgvuldig te argumenteren en heldere teksten op te stellen.
 • Je hebt een gedreven, open en energieke uitstraling.

Wat bieden wij?
Een baan in een organisatie die het echt anders doet. Jij krijgt de ruimte om (binnen je eigen speelveld) je eigen baan te maken en je te ontwikkelen. Voor een fulltime functie bedraagt het maximum salaris €4.048,00 bruto per maand (exclusief een individueel keuzebudget van 17,05%). Je krijgt in eerste instantie een contract voor de duur van 1 jaar, dat wordt omgezet naar een vast contract voor onbepaalde tijd als je de functie uitoefent zoals we dat verwachten.

Je gaat werken op de Noaberkracht manier. Daarmee bedoelen we dat jij aangeeft hoe jij het beste kunt werken op basis van het principe: “je moet zijn daar waar je nodig bent”. Buiten de dagelijkse overlegmomenten werk je tijd-  en plaatsonafhankelijk. Je maakt afspraken over je aanwezigheid en bereikbaarheid. Uiteraard krijg je van ons de beschikking over moderne communicatiemiddelen.

Sollicitatie
Heb je inhoudelijk nog vragen dan kun je je richten tot Daniëlle Boevink (teamcoach Publieke Dienstverlening) of Rebecca van Welzen (beleidsmedewerker WOZ en belastingen). Met vragen over de procedure kun je je richten tot Roselie Tijhuis, HRM-adviseur. Telefoonnummer Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: 0541-854100.

Je kunt solliciteren tot en met zondag 22 augustus. De gesprekken vinden plaats op 26 augustus. We vragen je hier alvast rekening mee te houden.

Een (digitale) TMA Talentenanalyse maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Sollicitatieprocedure