Ben jij een enthousiaste vernieuwer en netwerker met kennis van stedelijke ontwikkelingen en ruimtelijke economie? Krijg jij mensen bij elkaar en enthousiast om in stedelijke netwerken de Overijsselse steden en kernen verder te helpen? Dan zoeken wij jou!

Wij zoeken iemand die graag op pad gaat, de provincie in met als doel om de leefbaarheid van de Overijsselse steden en dorpen te helpen verbeteren. Het goede gesprek voeren met inwoners, ontwikkelaars, instanties, gemeenten en dat verder helpen te vertalen naar provinciaal beleid, inzet en rollen. We zoeken voor 36 uur per week een collega die ervaren is in dit soort werkzaamheden.

"De samenleving zoekt andere beweging om tot ontwikkeling te komen.
Wij geloven dat de provincie hieraan kan bijdragen door van buiten naar binnen beleid te ontwikkelen." 

 Wat ga je doen?

Je werkt samen met andere eenheden en beleidsvlakken, met name de samenwerking vanuit het snijvlak tussen ruimte en economie is in deze functie van belang. Affiniteit met het vertalen van economische ruimtelijke ordening of ruimtelijke economie (zoals bedrijvigheid, Retail en werklocaties) in breed ruimtelijk beleid, met oog voor de verbinding tussen kwaliteit enerzijds en economische ontwikkeling anderzijds is essentieel.

Op het snijvlak van ruimte en economie ligt de nadruk op ruimte, wonen en retail en helpt het als jij daar aantoonbare ervaring in hebt, zoals in gebiedsprocessen en kennis van de omgevingsverordening en aanpalende Overijsselse opgaven. Als je op economisch vlak nog niet helemaal dezelfde ervaring en kennis hebt is dat niet erg, als je bereid bent om dit te ontwikkelen.

Wij doen het voor de leefbaarheid van Overijssel. Daarvoor zetten we in op gebiedsontwikkelingen waar integrale opgaven ruimte, wonen en retail samenkomen met bereikbaarheid, duurzaamheid, klimaat en water. Jouw inzet richt zich op de verbinding hiertussen vanuit de focus van retail en economie met een brede blik en inzet. In het programma Ruimte Wonen Retail geven wij in deze bestuursperiode uitvoering aan onze ambities op dit vlak. Jij gaat dan ook deel uitmaken van het programma, waarin we op integrerende opgaven verbinden. In het programma werken wij van concrete gebieden en ontwikkelingen in steden tot de ambtelijke en bestuurlijke lobby en strategie in samenwerking met andere provincies en het interprovinciaal overleg (IPO).

Daarnaast ben je de spin in het web in interprovinciale samenwerking en organiseer jij intern en extern kennis en verzamel je input om te vertalen naar adequate advisering op strategisch niveau, gericht op beleidsdoelen, hoofdboodschappen en afgestemd op onze lobby-werkzaamheden. Hierin adviseer jij management en bestuur in IPO verband.

Je komt terecht in het team beleidsvorming Fysiek (RBF) van de eenheid Ruimte en bereikbaarheid (RB) waar je samen met collega’s werkt aan de stedelijke gebieden van Overijssel.

We zoeken een collega voor 36 uren per week. 

Wij vragen talent 

Je bent een gedreven professional met inhoudelijke achtergrond binnen het ruimtelijk domein. Die een stevig inhoudelijk gesprek kan voeren op uiteenlopende beleidsterreinen. Daarnaast iemand die sterk is in het organiseren van processen en beschikt over de creativiteit en vernieuwingskracht om de provinciale opgaven in het ruimtelijk-fysiek domein te kunnen duiden en bij elkaar te brengen. Concreet vertaalt dit zich in de volgende ervaring, kennis en persoonlijkheidskenmerken: 

 • Vertrouwd met de Omgevingsvisie Overijssel
 • Generalist en verbinder van opgaven en mensen
 • Lef en durf om dingen anders te doen en dat ook aan te pakken en te initiëren
 • Weet gemakkelijk verbindingen met in- externe partijen te leggen en is in staat coalities te smeden
 • Relevante ruimtelijke opleiding op minimaal hbo-niveau
 • Minimaal 5 jaren ervaring met diverse complexe beleidsadvisering op het fysieke domein
 • Trekken van integrale beleidsprocessen en gebiedsontwikkelingen en initiëren van integrale co-creaties
 • Ervaring met procesbegeleiding en procesbeheer
 • Startend vermogen bij (beleids)ontwikkelingen om maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven te vertalen in wenkende perspectieven voor bestuur, management en beleidsontwikkelaars
 • Ontwikkelingen en opgaven in breed bestuurlijk perspectief plaatsen en van advies en aanpak voorzien
 • Ervaring met complexe bestuurlijke advisering mondeling en in schrift

Bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid bieden we elkaar de mogelijkheid om talenten  optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen. Je affiniteit met het stedelijk gebied in combinatie met je talenten maakt jou de juiste schakel tussen je collega’s binnen de eenheid RB, maar vooral ook tussen de andere eenheden en onze partners. Je hebt lef nodig om te ontdekken, en wil verantwoordelijkheid nemen voor het signaleren, creëren en benutten van kansen. Ook als je nog niet weet waar die kans toe zal leiden. Door ruim te denken, zonder het doel uit het oog te verliezen weet je resultaten te realiseren binnen de organisatie en daarbuiten. Jij weet hoe je jouw unieke talenten hiervoor in kunt zetten, en wij helpen je deze talenten tot nog meer rendement te laten komen. 

Over de eenheid

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke thema’s zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, retail, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities. 

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie. 

Wij bieden

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal € 3.598,96 en maximaal € 5.119,70 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. 

Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zoveel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. 

Interne mobiliteit

Onze organisatie hecht waarde aan mobiliteit van haar medewerkers en wil dit stimuleren. Medewerkers die nu nog niet aan de functie-eisen voldoen, maar denken daaraan binnen afzienbare tijd wel te kunnen voldoen, worden aangemoedigd te solliciteren. Deze vacature is dan ook uitsluitend gericht op interne medewerkers van deelnemende overheidsorganisaties. Solliciteren vanuit externe wervingssites wordt dan ook niet op prijs gesteld. 

Geïnteresseerd?

Het 1e gesprek vindt plaats op 23 december 2021. Het 2e sollicitatiegesprek is op 13 januari 2022 en het arbeidsvoorwaardengesprek op 20 januari 2022. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. Een casus of assessment maken geen deel uit van de procedure.

Je kunt solliciteren tot en met 9 december 2021 (maak gebruik van de sollicitatieknop onderaan deze pagina). 

Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via werkenbijprovincie@overijssel.nl. 

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Sollicitatieprocedure