De eenheid NM van de provincie Overijssel verzorgt de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor de provincie. Resultaatgericht, betrokken en met een open houding wil de eenheid in de provincie natuur goed beschermen, maar ook beter benutten en beleven. We zoeken twee bevlogen beleidsontwikkelaars met verstand van soortenbeleid en bescherming.

Wat ga je doen?

Wij zoeken twee enthousiaste beleidsontwikkelaars die binnen het werkterrein van de eenheid Natuur en Milieu zijn of haar expertise omzet in beleidsadviezen op bestaande en nieuwe thema's op het gebied van soortenbeleid en bescherming in Overijssel. Een van de uitdagingen waarvoor we staan, is het thema natuur te verbinden aan economische ontwikkelingen en kansen. Denk hierbij aan de gevolgen van de energietransitie voor (beschermde) diersoorten en het verbinden van de woonopgave met de opgave voor biodiversiteit. Je bent in staat een initiërende en leidende rol binnen het team te vervullen, waarbij jij de juiste verbindingen kunt maken en ontwikkelingen verder op gang brengt. We verwachten dat je:

 • het natuurbeleid mee vormt geeft, waarbij het zwaartepunt ligt bij een concrete uitwerking van koppelkansen tussen natuur en andere maatschappelijk opgaven zoals de energietransitie;
 • in staat bent om projecten te initiëren en daarvoor draagvlak te zoeken;
 • opdrachten kan formuleren en de uitvoering daarvan kan begeleiden op het gebied van soortenecologie;
 • projectvoorstellen kan beoordelen zowel op inhoud als op benodigde inzet;
 • beleid ontwikkelt om de Wet Natuurbescherming en de soortenbescherming in de praktijk goed uit te kunnen voeren;
 • inhoudelijke bijdragen kan leveren aan het faunabeleid;
 • een boost kan geven aan de ontwikkeling en de inzet van Soorten Management Plannen;
 • monitoringsresultaten kunt interpreteren en analyseren en op basis daarvan adviezen kunt geven voor het te volgen beleid.

Deze functie doet een sterk beroep op je adviesvaardigheden. We vragen iemand met kennis van zaken en een goede antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je schrijft regelmatig stukken voor Gedeputeerde staten en Provinciale Staten. Daarnaast heb je goed gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving. Je staat in contact met (vertegenwoordigers) van inwoners in Overijssel, gemeenten, waterschappen en andere in- en externe doelgroepen.

We zoeken twee collega`s die elkaar op basis van verschillende talenten aanvullen. Een van de twee zal zich meer richten op het proces en de verbinding met andere provinciale opgave. De ander zal meer ingezet worden op inhoudelijke expertise op soortenbescherming.

Je komt terecht in het team Natuurbeleid waar je samen met ongeveer 20 collega’s werkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale natuurbeleid. We zoeken twee collega`s voor 32 tot 36 uur per week. Het betreft een structurele functie met een aanstelling van 1 jaar als proef.

Wat breng jij mee?

Heb jij passie voor de natuur in Overijssel en ben jij een vasthoudend en doelgericht adviseur met flair? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met een aantal jaren ervaring op het gebied van soortenbescherming.

Als beleidsontwikkelaar Natuur en soorten beschik je over ten minste:

 • minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring (ervaring met advisering voor of binnen bestuurlijk complexe organisaties);
 • aantoonbaar wo werk en denkniveau door relevante opleiding en/of werkervaring;
 • relevante ervaring met de nationale wetgeving en de internationale kaders op dit beleidsterrein, met name op het terrein van soortenbescherming;
 • het vermogen om, en aantoonbaar in staat om, de verschillende economische, maatschappelijke en ecologische belangen in de advisering te verbinden;
 • aantoonbare resultaatgerichtheid en proactieve houding en gedrag;
 • persoonlijke eigenschappen waarmee je gemakkelijk verbindingen legt in- en extern, en ook weet te overtuigen.

Over de eenheid

Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. De provincie Overijssel grijpt dit aan om het natuurbeleid meer te richten op het beleven en benutten van natuur. Dit biedt volop kansen en uitdagingen. De provincie werkt aan een omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Nationale Natuur Netwerk in Overijssel vorm te geven. Samen met je collega’s analyseer je de effecten van verschillende beleidsterreinen op het natuurbeleid en vice versa en adviseer je over te nemen maatregelen. Van strategisch tot operationeel. Je werkt intensief samen met vertegenwoordigers uit de samenleving en je speelt zoveel mogelijk in op initiatieven van anderen die aansluiten bij provinciale ambities. De eenheid bestaat uit de teams Strategie & Bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling & Realisatie, Contractering en Projectuitvoering.

Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Wij bieden

Jij krijgt voor deze functie - afhankelijk van je ervaring - een salaris van minimaal € 2.998,98 en maximaal € 4.284,28 (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collega’s werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken. 

Interne mobiliteit

Onze organisatie hecht waarde aan mobiliteit van haar medewerkers en wil dit stimuleren. Medewerkers die nu nog niet aan de functie-eisen voldoen, maar denken daaraan binnen afzienbare tijd wel te kunnen voldoen, worden aangemoedigd te solliciteren. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Geïnteresseerd?

Het 1e gesprek vindt plaats op 23 augustus 2021. Het 2e sollicitatiegesprek is op 1 september 2021. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team.

Je kunt solliciteren tot en met 18 augustus 2021 (maak gebruik van de sollicitatieknop onderaan deze pagina). Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via werkenbijprovincie@overijssel.nl.

 

 

Sollicitatieprocedure