Met de handen in het haar door een lastige casus? Benieuwd naar nieuwe ideeën voor een prangend vraagstuk? Of een denktank nodig bij het opzetten van een nieuw project? De trainees van de Twentse Overheid komen graag naar je toe.
Via het Flying Trainee-concept stellen wij onszelf (minimaal één uur tot maximaal twee dagdelen) beschikbaar om mee te denken aan kleine vraagstukken die wel een frisse blik of een vernieuwend inzicht kunnen gebruiken.

Wat doen we?

Wij werken gedurende twee jaar aan drie verschillende projecten binnen de Twentse gemeenten, Regio Twente en het GBT.
Wij kunnen worden ingezet op vraagstukken waarbij wij figureren als denktank, om een kritische en frisse blik te werpen.
Ook kunnen wij dienen als proces (bege)leider, bijvoorbeeld in de vorm van een externe voorzitter, of ondersteuning bieden in het faciliteren van een brainstormsessie. Natuurlijk staan wij daarnaast altijd open voor andere suggesties.

Win-Win

Het Flying Trainee-concept wordt door ons gezien als ‘Win-Win situatie‘. Als trainees krijgen wij de kans om kennis te maken met diverse ontwikkelingsmomenten, waarbij wij tevens ons netwerk kunnen uitbreiden. Anderzijds krijg jij als opdrachtgever de mogelijkheid om met jonge professionals te werken die op een vernieuwende manier weten te kijken naar vraagstukken. Afhankelijk van de casus komen er één tot vier trainees meedenken.

Kosten

Aan een Flying Trainee opdracht zijn geen kosten verbonden.
Wil je in aanmerking komen voor het Flying Trainee-concept, stuur dan een ingevuld
Flying Trainee-intakeformulier naar: trainees2019-2021@regiotwente.nl.
Binnen een week nodigen wij je uit voor een (telefonisch) gesprek over de verwachtingspatronen, precieze invulling en eventuele onduidelijkheden. Naderhand volgt een korte evaluatie. Meerdere sessies en vervolgafspraken zijn ook bespreekbaar.
In overleg is veel mogelijk.
Voor vragen of bij interesse kan je contact met ons opnemen via: trainees2019-2021@regiotwente.nl.
Let op:
Het is mogelijk dat opdrachten niet worden aangenomen vanwege werkdruk. Daarnaast wordt er altijd gekeken of de opdracht aansluit bij onze trainees.
Traineeship
bottom-image