Alvorens je je inschrijft voor een training bij de Twentse School, is het raadzaam onderstaande Algemene Voorwaarden door te nemen. 
Wie kunnen deelnemen?
► Alle medewerkers van de 14 Twentse gemeenten, Regio Twente, Waterschap Vechtstromen, SWB Midden Twente, Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost Nederland en Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, zowel met een vaste als een tijdelijke aanstelling, kunnen gebruik maken van het aanbod van de Twentse School;
► Voor iedereen geldt dat aanmelding uitsluitend kan plaatsvinden ná overleg met en instemming van je leidinggevende.
Financiering
De kosten voor de trainingen of workshops komen ten laste van de organisatie waarbij de deelnemer werkzaam is.
Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de trainingen, staan vermeld op de site www.twentsekracht.com onder “Twentse School” bij de desbetreffende training.
De prijs per training of workshop is gebaseerd op een bepaald aantal deelnemers. Wanneer er minder dan dat aantal cursisten deelneemt, vallen de kosten hoger uit. Is het aantal cursisten hoger dan het genoemde aantal, dan vallen de kosten lager uit. Als er minder dan 6 deelnemers zijn, wordt de training geannuleerd of eventueel verzet naar een andere datum.
De kosten zijn:
Inclusief: inhuur trainer/docent, zaalhuur, gebruik koffie/thee/lunch, cursusmateriaal, didactische hulpmiddelen, tenzij op de site anders wordt vermeld.
Bij een training van een gehele dag wordt standaard een lunch geregeld.
De op de site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
Hoe meld je je aan?
Heeft het aanbod van de Twentse School je enthousiast gemaakt? Wil je je aanmelden? Bespreek dit dan eerst met je leidinggevende. Is deze akkoord, meld je dan aan via onze website bij de desbetreffende training of workshop. Je ontvangt een mail ter bevestiging van je inschrijving. Leg deze datum of data zelf vast in je agenda. Heb je belangstelling voor een cursus of training maar schikt de datum niet, laat dan weten vanaf welke periode je wel zou kunnen deelnemen. Bij voldoende belangstelling kan de training of workshop nog een keer worden gegeven.
Bevestiging
Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de training ontvang je een bevestigingsmail waarin alle praktische informatie vermeld staat. Je leidinggevende ontvangt deze mail niet. In geval van een definitief bevestigde training word je geacht gedurende de gehele training aanwezig te zijn en ook deel te nemen aan een eventuele terugkomdag en/of intakegesprek en je huiswerkopdrachten tijdig te maken.
Annuleringsvoorwaarden
Er doen zich soms omstandigheden voor die annulering van een aanmelding noodzakelijk maken.
Dan geldt het volgende:
►Annuleren kan alleen door te mailen naar: twentseschool@regiotwente.nl . Vermeld daarbij de reden van afwezigheid/annulering.
Kosten bij niet deelnemen, deels deelnemen of annulering:
Tot drie weken voor aanvang van de training: het volledige bedrag wordt in rekening gebracht.
Drie tot vier weken voor aanvang van de training: 50% van de prijs wordt in rekening gebracht
Langer dan vier weken voor aanvang van de training: kosteloos annuleren.
Mocht de situatie zich voordoen dat je ziek bent, kun je zelf zorgen voor vervanging en de gegevens van de vervanger aan ons doorgeven.
►Annulering van een gratis training of workshop kan kosteloos tot 4 werkdagen vóór aanvang daarvan. Anders wordt € 50,00 in rekening gebracht.
►Indien een training of workshop door de Twentse School wordt geannuleerd of uitgesteld, worden vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht. Twentse Kracht heeft het recht om tot 2 weken voorafgaand aan de training of workshop, deze te annuleren vanwege bijvoorbeeld te weinig deelname (minder dan 6 deelnemers).
Privacystatement
Met het inschrijven voor een activiteit via Twentse Kracht ga je akkoord met de voorwaarden zoals opgesteld. Je gegevens worden eenmalig verstrekt aan de aanbieder van deze activiteit enkel voor doeleinden voor deze activiteit. Na afloop hiervan zal de aanbieder je gegevens vernietigen.
Twentse Kracht gebruikt je gegevens eenmalig voor het maken van een jaarlijkse Managementrapportage. Na het betreffende kalenderjaar worden je gegevens verwijderd uit het systeem.