Het goede gesprek

Deze middag komt Jacco van den Berg handvatten geven over het goede gesprek en laat ook onderwerpen uit zijn boek Het prestatiemenu de revue passeren.
Vervolgens zijn er 3 workshops die je verder meenemen in de gespreksvoering. De workshops worden geleid door Jacco van den Berg (jaccovandenberg.nl) over (ontwikkel)gesprekken en Peter Ribbens over zelfregie bij een (dreigende) burnout (stresstelijfmetenergie.nl).
Na afloop zijn de boeken van Jacco van den Berg en Peter Ribbens gratis beschikbaar voor deelnemers aan de middag.

Zin om weer eens inspiratie op te doen en je collega's te spreken uit het Twentse netwerk?

Geef je dan nu op!
Jacco van den Berg
Boek 'Het prestatie menu'
Blankenburgerstraat 40-42 Haaksbergen.
Inloop vanaf 13.30 uur, start om 14.00 uur.
Geef je op voor 25 september.
Kun je (toch) niet? Vraag dan een collega om je plek in te nemen.